jag behöver alltså inte längre skriva fyrahundra omdömen två gånger per termin samtidigt som jag ska bedriva undervisning som syftar till att varje elev ska befinna sig i den proximala utvecklingszonen (eller vänta, det sista måste jag nog).

jag behöver alltså inte längre skriva fyrahundra omdömen två gånger per termin samtidigt som jag ska bedriva undervisning som syftar till att varje elev ska befinna sig i den proximala utvecklingszonen (eller vänta, det sista måste jag nog).